Plan Konferencji medical expo

Dzień 1

10:00 - 10:30
Oficjalne otwarcie

10:30 - 11:30
"Nowoczesne technologie w medycynie"

11:30 - 12:30
"Choroby przewlekłe i ich leczenie"

14:00 - 15:30
"Zdrowie publiczne i epidemiologia"

15:30 - 16:30
Zarządzanie stresem w pracy lekarza

Dzień 2

10:00 - 11:00
Przyszłość medycyny – nowe horyzonty

11:00 - 12:30
Nowe podejścia w leczeniu depresji Panel dyskusyjny

14:00 - 15:30
"Robotyka w chirurgii – stan obecny i przyszłość"

15:30 - 17:00
"Zaawansowane techniki laparoskopowe"

Proszę pamiętać, że plan konferencji może ulec zmianie. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji na stronie internetowej sympozjum.