Konferencja

Konferencja

Prywatny sektor ochrony zdrowia stan obecny i jego przyszłość

Konferencja „Prywatny sektor ochrony zdrowia stan obecny i jego przyszłość” organizowana przez prywatny sektor medyczny opisująca dalsze możliwości i problemy sektora. Jednocześnie wskazywać będzie nowe możliwości diagnostyczno – lecznicze i zagrożenia związane z szybko rozwijającą się informatyzacją.

Organizatorzy konferencji

Partnerzy Merytoryczni

Partnerzy Technologiczni