Do targów pozostało:

000 dni 00 godzin 00 minut 00 sekund

Do końca targów pozostało:

000 dni 00 godzin 00 minut 00 sekund

Wystawcy 2023

Najszybciej rozwijające się Targi Medyczne w Polsce

Warsaw Medical Expo to prezentacja kompleksowej oferty producentów i dystrybutorów sprzętu i wyposażenia placówek medycznych. Na targach zostanie zaprezentowany nie tylko najnowocześniejszy sprzęt, ale również wiele rozwiązań komunikacyjnych. Warsaw Medical Expo skierowane są do kadry zarządzającej placówkami medycznymi, menagerów, właścicieli placówek prywatnych jak i personelu medycznego oraz przyszłych lekarzy.

Zarejestruj sięOdbierz darmowy bilet

Patronat honorowy

Patronat merytoryczny

izbagospodarcza medycyna polska
krajowa izba diagnostow

Patroni medialni

Zobacz jak wyglądają imprezy z branży medycznej w Ptak Warsaw Expo

PODSUMOWANIE TARGÓW BRANŻY MEDYCZNEJ 2021

TARGI REHABILITACJI 2023

Profil ODWIEDZAJĄCEGO

Wśród ODWIEDZAJĄCYCH targi Warsaw Medical Expo znajdą się zaproszeni przez nas i przez Wystawców:

 • kadra zarządzająca placówkami medycznymi
 • właściciele klinik prywatnych i gabinetów lekarskich
 • menadżerowie klinik medycznych
 • lekarze różnych specjalności
 • personel medyczny – pielęgniarki, instrumentariuszki
 • diagności i pracownicy laboratoryjni
 • ratownicy medyczni
 • rehabilitanci
 • przedstawiciele handlowi z branży medycznej
 • farmaceuci
 • przedstawiciele instytucji badawczo-naukowych
 • studenci ostatniego roku studiów medycznych
 • uczniowie szkół pielęgniarskich
 • przedstawiciele władz samorządowych

Profil WYSTAWCY

Wśród WYSTAWCÓW targów Warsaw Medical Expo znajdą się firmy z następujących sektorów:

 • producenci oraz dystrybutorzy wyposażenia placówek medycznych
 • producenci i dystrybutorzy urządzeń i sprzętu do gabinetów lekarskich
 • dostawcy oprogramowania i systemów zarządzania gabinetem i kliniką
 • producenci i dystrybutorzy urządzeń i sprzętu radiologicznego
 • producenci i dystrybutorzy urządzeń i sprzętu ultrasonograficznego
 • producenci urządzeń i materiałów dla diagnostyki laboratoryjnej
 • producenci i dystrybutorzy laserów medycznych
 • producenci i dystrybutorzy artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych
 • producenci i dystrybutorzy urządzeń do sterylizacji
 • producenci odzieży medycznej i produktów ochrony osobistej dla personelu medycznego
 • dostawcy usług medycznych
 • producenci leków i suplementów diety
 • dostawcy sprzętu dla ratownictwa medycznego
 • firmy zajmujące się badaniami medycznymi
 • firmy zajmujące się edukacją i szkoleniami z zakresu medycyny
 • organizacje non-profit działające na rzecz zdrowia publicznego
 • firmy utylizujące odpady medyczne
 • biura architektoniczne

Zakres Branżowy

Podczas targów Warsaw Medical Expo będą reprezentowane następujące sektory i branże:

 • wyposażenie placówek medycznych i meble specjalistyczne
 • urządzenia specjalistyczne i sprzęt medyczny
 • zarządzanie placówką medyczną
 • oprogramowanie i systemy informatyczne dla branży medycznej
 • diagnostyka laboratoryjna – urządzenia, sprzęt, aparatura, akcesoria, odczynniki
 • sprzęt radiologiczny i diagnostyki obrazowej
 • innowacyjne rozwiązania i technologie medyczne
 • materiały jednorazowego użytku i sprzęt drobny
 • ubrania i odzież ochronna dla personelu medycznego
 • artykuły sanitarno-higieniczne i pielęgnacyjne, sterylizacja
 • usługi utylizacji
 • ratownictwo medyczne – sprzęt i usługi
 • rehabilitacja – sprzęt, materiały, usługi
 • farmaceutyki – leki, suplementy diety, kosmetyki lecznicze
 • opieka medyczna i usługi medyczne
 • edukacja medyczna i szkolenia
 • badania naukowe
 • organizacje związane z branżą medyczną

DEDYKOWANA ZABUDOWA TARGOWA

DESIGNED EXHIBITION STANDS

Zobacz katalog stoisk targowych i przygotuj się na udział w targach w sposób jeszcze bardziej efektywny. Dzięki temu katalogowi będziesz miał dostęp do gotowych projektów stoisk, które ułatwią Ci przygotowanie się do targów i zyskasz cenną oszczędność czasu i pieniędzy. Wybierając już gotowy projekt stoiska, będziesz mógł skupić się na innych ważnych aspektach przygotowań do targów, takich jak przygotowanie oferty, zorganizowanie transportu czy zaplanowanie działań marketingowych.

Check out the trade show booth catalog and prepare for your trade show participation in an even more efficient way. With this catalog, you will have access to ready-made booth designs that will make it easier for you to prepare for the trade show and gain valuable savings in time and money. By choosing an already ready-made booth design, you will be able to focus on other important aspects of preparing for the fair, such as preparing your offer, arranging transportation or planning your marketing activities.

ODBIERZ VOUCHER NA ZABUDOWĘ

RECEIVE A CONSTRUCTION VOUCHER

Z naszym kuponom masz pełną swobodę wyboru opcji, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom. W ofercie znajdują się niestandardowe projekty stoisk, grafika i oznakowanie, podłogi i oświetlenie, meble, sprzęt AV i wiele innych. Wszystko, co musisz zrobić, to okaż nasz kupon przy zakupie i wartość zostanie uwzględniona na fakturze. Dzięki temu zaoszczędzisz pieniądze, a także zyskasz większą elastyczność i swobodę twórczą.

With our coupons, you have complete freedom to choose the options that best suit your needs. We offer custom booth designs, graphics and signage, flooring and lighting, furniture, AV equipment and much more. All you have to do is show our coupon at the time of purchase and the value will be included in your invoice. This will save you money and give you more flexibility and creative freedom.

 

O organizatorze
About the organizer

Ptak Warsaw Expo to przede wszystkim gwarancja doświadczenia. Już od blisko dekady organizujemy ponad 70 imprez rocznie na 143 000 m2 powierzchni wystawienniczej 18 nowoczesnych hal oraz 500 000 m2 powierzchni zewnętrznej. To pozycjonuje nas jako lidera branży targowej, dysponującego najbardziej innowacyjnym zapleczem organizacyjnym.
To jednak nie wszystko. Zdobyte doświadczenie i wysoka jakość aranżowanych wydarzeń przełożyła się na zbudowanie silnej sieci kontaktów biznesowych. Ta gwarantuje uczestnikom poszczególnych eventów dostęp do nowoczesnych rozwiązań - zarówno znanych na polskim rynku, jak i podbijających branże na polu międzynarodowym. To sprawia, że imprezy Ptak Warsaw Expo otwierają odwiedzających na nowe możliwości biznesowe. Dowodem zdobytego zaufania są rekordowe liczby - 1 000 000 odwiedzających i 10 000 wystawców.
Największą siłą Ptak Warsaw Expo jest jednak nasz zespół. To doświadczona grupa pełnych pasji ludzi, która za cel stawia sobie wyjście naprzeciw oczekiwaniom odwiedzających i wystawców. Elastyczne podejście, umiejętność znalezienia odpowiedzi na zmieniające się okoliczności i otwartość na potrzeby uczestników wydarzeń - te cechy sprawiają, że nasze eventy docenia się ze względu na profesjonalną obsługę.
Te wszystkie czynniki składają się na to, że Ptak Warsaw Expo stało się europejską stolicą targów, organizującą niezapomniane imprezy branżowe i komercyjne. Zachęcamy do kontaktu już dziś, aby dowiedzieć się jak konkretnie możemy pomóc osiągnąć twoje cele i sprawić, że firma otworzy się na nowe możliwości biznesowe.

Ptak Warsaw Expo is first and foremost a guarantee of experience. For nearly a decade now, we have been organizing more than 70 events a year on 143,000 sqm of exhibition space of 18 modern halls and 500,000 sqm of outdoor space. This positions us as a leader in the trade fair industry with the most innovative organizational facilities.
However, that's not all. The experience we have gained and the high quality of the events we arrange have translated into building a strong network of business contacts. This guarantees the participants of individual events access to modern solutions - both those known on the Polish market and those conquering the industry on the international field. This makes Ptak Warsaw Expo events open visitors to new business opportunities. Proof of the trust gained is the record numbers - 1,000,000 visitors and 10,000 exhibitors.
However, the greatest strength of Ptak Warsaw Expo is our team. It is an experienced group of passionate people who aim to meet the expectations of visitors and exhibitors. Flexible approach, ability to find answers to changing circumstances and openness to the needs of event participants - these qualities make our events appreciated for their professional service.
All these factors contribute to the fact that Ptak Warsaw Expo has become the European capital of trade fairs, organizing unforgettable industry and commercial events. We encourage you to contact us today to find out how specifically we can help you achieve your goals and make your company open to new business opportunities.

 

Partner targów